För att begränsa antalet referenser, vänligen välj bland följande kriterier. För flera kriterier, använd CTRL-knappen för att välja eller välja bort (OBS: Det är endast möjligt att välja ett eller alla länder på en kontinent).
Starta sedan sökningen genom att klicka på knappen längst ner på den här sidan.

Vi har flera tusen referenser i vår databas. Med få eller inga kriterier, kan det ta lite tid innan sökresultatet visas. Vänligen använd kriterierna för att begränsa din sökning.Land:      

Typ av installation:
( * = ny )
   
     
*
Avlopp - självfall*
Avlopp - tryck*
Dagvatten & dränering *
Strukturer*
Massa och papper *
Under vatten
Råvatten *
Tankar *
Rehabilitering *
Reningsverk *
Havsvatten*
Övrigt

Rörmaterial:

 
 

Installation:

Under jord

Ovan jord

 
  Min
Max
Diameter: (h)
(mm)
   
Diameter: (b)
(mm)
   
Styvhetsklass:
(N/m²)
   
Tryckklass:
(bar)
   
Konstruktionstemperatur:
(Celcius)

Typ av rörfog:  
Typ av harts:
 
Referens id:
  (om du känner till id från en tidigare sökning)

Uteslutande referenser med fallstudiebilaga


Antal referenser i resultatlistan