Begrens antall referanser ved å velge blant kriteriene nedenfor. Ved flere kriterier, bruk Ctrl knappen for å velge eller fjerne (Merk: Kun ett eller alle land på et kontinent kan velges). Start så søket ved å klikke på knappen nederst på denne siden.

Vi har tusener av referanser i vår database. Med få eller ingen kriterier kan det ta litt tid før søkeresultatet vises. Vennligst bruk kriteriene til å begrense søket.Land:      

Type installasjon:
( * = ny )
   
     
*
Avløp gravitasjon *
Avløp trykk *
Overvann og drenering *
Strukturer*
Masse & papir *
Under vann
Råvann *
Tanker *
Rehabilitering *
Behandlingsanlegg *
Sjøvann*
Annet

Rørmateriale(r):

 
 

Installasjon:

Nedgravd

Over bakken

 
  Min
Max
Diameter: (h)
(mm)
   
Diameter: (b)
(mm)
   
Stivhetsklasse:
(N/m²)
   
Trykklasse:
(bar)
   
Dimensjonerende temperatur:
(Celcius)

Koblingstype:  
Type polyester:
 
Referanse id:
  (Hvis du vet det fra et tidligere søk)

Utelukkende referanser med vedlagt case-studie


Antall referanser i resultatlista